АКЦИИ КАЛЬКУЛЯТОР

Розкриття інформації фінансовими установами

Розкриття інформації фінансовими установами


ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІНАНСОВУ УСТАНОВУ в т.ч. інформація, яка надається клієнту до укладання договору страхування

Повне та скорочене найменування українською мовою ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІКО СТРАХУВАННЯ» (ТДВ «НІКО СТРАХУВАННЯ»)
Повне та скорочене найменування англійською мовою «NIKO INSURANCE» SUPPLEMENTARY LIABILITY COMPANY («NIKO INSURANCE» SLC)
Ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ) 33831166
Місцезнаходження Код території за КОАТУУ – 8036100000
Україна, 01103, місто Київ, вулиця Михайла Бойчука, 37, приміщення 2
країна, 04070, м. Київ, вул.. Набережно -Хрещатицька, причал №4
Контактний телефон, адреса електронної пошти і адреса за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг тел.: (044) 200-04-04, факс: (044) 200-04-05
e-mail: office@insurance.niko.ua
Україна, 01103, місто Київ, вулиця Михайла Бойчука, 37, приміщення 2
Найменування особи, що надає посередницькі послуги Визначається в персоніфікованій пропозиції укласти договір (проекті договору страхування)
Відомості про державну реєстрацію особи, що надає фінансові послуги, інформація щодо включення фінансової установи до відповідного реєстру фінансових установ Дата державної реєстрації 29.11.2005, номер 10701020000015253, Печерська районна в місті Києві державна адміністрація.
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія СТ № 425 від 28.07.2008, реєстраційний номер 11101673, видане відповідно до Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 5102 від 14.12.2005
Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою/ інформація щодо наявності в особи, яка надає фінансові послуги права на надання відповідної фінансової послуги 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя (основний)

Товариство здійснює діяльність у сфері страхування та перестрахування.

Надання послуг із добровільного страхування здійснюється відповідно до чинного законодавства України та Правил страхування, що розміщені на офіційному сайті ТДВ «НІКО СТРАХУВАННЯ». Послуги з обов’язкового страхування надаються відповідно до чинного законодавства України.

Товариство займається тільки тими видами страхування, які зазначені в отриманих ним ліцензіях:
1) Ліцензія серії АВ № 398444 на право здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного), видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (строк дії: з 17 липня 2008 року - безстроково);
2) Ліцензія серії АВ № 398445 на право здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування фінансових ризиків, видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (строк дії: з 17 липня 2008 року - безстроково);
3) Ліцензія серії АВ № 429573 на право здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування повітряного транспорту, видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (строк дії: з 11 серпня 2008 року - безстроково);
4) Ліцензія серії АВ № 398446 на право здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)), видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (строк дії: з 17 липня 2008 року - безстроково);
5) Ліцензія серії АВ № 398451 на право здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій, видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (строк дії: з 17 липня 2008 року - безстроково);
6) Ліцензія серії АВ № 398452 на право здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування від нещасних випадків, видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (строк дії: з 17 липня 2008 року - безстроково);
7) Ліцензія серії АВ № 398453 на право здійснення страхової діяльності у формі добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров’я), видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (строк дії: з 17 липня 2008 року - безстроково);
8) Ліцензія серії АВ № 398454 на право здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби, видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (строк дії: з 17 липня 2008 року - безстроково);
9) Ліцензія серії АВ № 398455 на право здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника), видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (строк дії: з 17 липня 2008 року - безстроково);
10) Ліцензія серії АВ № 398456 на право здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу), видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (строк дії: з 17 липня 2008 року - безстроково);
11) Ліцензія серії АВ № 398448 на право здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника), видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (строк дії: з 17 липня 2008 року - безстроково);
12) Ліцензія серії АВ № 398457 на право здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (строк дії: з 17 липня 2008 року - безстроково);
13) Ліцензія серії АВ № 398458 на право здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування залізничного транспорту, видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (строк дії: з 17 липня 2008 року - безстроково);
14) Ліцензія серії АВ № 398447 на право здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (строк дії: з 17 липня 2008 року - безстроково);
15) Ліцензія серії АВ № 398449 на право здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)), видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (строк дії: з 17 липня 2008 року - безстроково);
16) Ліцензія серії АВ № 398450 на право здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту), видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (строк дії: з 17 липня 2008 року - безстроково);
17) Ліцензія серії АВ № 429727 на право здійснення страхової діяльності у формі обов’язково особистого страхування від нещасних випадків на транспорті, видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (строк дії: з 11 вересня 2008 року - безстроково);
18) Ліцензія серії АВ № 429726 на право здійснення страхової діяльності у формі обов’язково страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів, видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (строк дії: з 11 вересня 2008 року - безстроково);
19) Ліцензія серії АВ № 483162 на право здійснення страхової діяльності у формі обов’язково особистого страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд). (строк дії: з 10 вересня 2009 року - безстроково);
20) Ліцензія серії АВ № 483163 на право здійснення страхової діяльності у формі обов’язково страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї. (строк дії: з 10 вересня 2009 року - безстроково);
21) Ліцензія серії АВ № 483164 на право здійснення страхової діяльності у формі обов’язково страхування відповідальності власників собак (за переліком порід, визначених Кабінетом Міністрів України) щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам. (строк дії: з 10 вересня 2009 року - безстроково);
22) Ліцензія серії АВ № 483165 на право здійснення страхової діяльності у формі обов’язково страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру. (строк дії: з 10 вересня 2009 року - безстроково);
23) Ліцензія серії АГ № 569999 на право здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування медичних витрат. (строк дії: з 21 квітня 2011 року - безстроково);
24) Ліцензія серії АВ № 594083 на право здійснення страхової діяльності у формі обов’язкового страхування авіаційного страхування цивільної авіації. (строк дії: з 09 вересня 2011 року - безстроково);
25) Ліцензія серії АВ № 594082 на право здійснення страхової діяльності у формі обов’язкового страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування (строк дії: з 09 вересня 2011 року - безстроково).

Ліцензії Товариства розміщені за наступним посиланням:
https://insurance.niko.ua/about-us/general-information/
Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою) Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 35002000,00 грн.

НІКОЛАЙЧУК СТАНІСЛАВ ІВАНОВИЧ, Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 01103, місто Київ, вул. Драгомирова Михайла, будинок 11, квартира 82, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 8557989,00 - 24,45%

НІКОЛАЙЧУК КРІСТІНА ІВАНІВНА, Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛ.СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 13, квартира 153, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 7000400,00 - 20%

НІКОЛАЙЧУК ІВАН ІВАНОВИЧ, Місцезнаходження: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 13, квартира 153, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 10850620,00 - 31%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КОВІН КАПІТАЛ", ЩО ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПВНЗІФ "КОРПОРАТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ" (КОД ЄДРІСІ 233658 ), І ПВНЗІФ "РУБІН" (КОД ЄДРІСІ 2331626) КОД ЄДРПОУ ЗАСНОВНИКА 34603431 АДРЕСА ЗАСНОВНИКА 04071, МІСТО КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-ЛУГОВА, БУДИНОК 4ЛІТ."1Е".., Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 8592991 - 24,55%
Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи з інформацією про кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу Склад Наглядової ради Товариства:
Наглядова рада не утворювалась.

Склад Правління Товариства:
Константінов Юрій Борисович – Генеральний директор;
Ніколенко Олег Петрович – Перший Заступник Генерального директора;
Васильченко Людмила Володимирівна – Заступник Генерального директора.

Члени виконавчого органу не володіють часткою в статутному капіталі Товариства.
Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи Відокремлені підрозділи відсутні.
Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі Ліцензії Товариства розміщені за наступним посиланням:
https://insurance.niko.ua/about-us/general-information/

Всі ліцензії Товариства чинні
Річна фінансова та консолідована звітність Річна фінансова та консолідована звітність розміщена на сайті Товариства за наступним посиланням: https://insurance.niko.ua/about-us/financial-information/
Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи Провадження у справі про банкрутство Товариства не порушувалось, процедура санації щодо Товариства не відкривалася.
Рішення про ліквідацію фінансової установи Рішення про ліквідацію Товариства не приймалося.
Інша інформація про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону Внутрішні правила надання фінансових послуг Товариства (правила страхування) розміщені за наступним посиланням:
https://insurance.niko.ua/about-us/general-information/

Особлива інформація Товариства розміщена за наступним посиланням:
https://insurance.niko.ua/about-us/general-information/
Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги Національний банк України
01601, Київ, вул. Інститутська, 9
Тел.: 0 800 505 240
Email: nbu@bank.gov.ua
Інформація про фінансову послугу (ціна/тарифи фінансових послуг) Ціна та тарифи на послуги зі страхування залежать від вибраних умов страхування, які пропонує ТДВ «НІКО СТРАХУВАННЯ», та визначається у відповідності з нормативними актами у сфері страхування та Правилами добровільного страхування.
Загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками визначається в персоніфікованій пропозиції укласти договір (проекті договору страхування).
Страховий платіж визначається шляхом множення страхової суми на страховий тариф.
Інформація про договір про надання фінансових послуг Істотні умови визначаються в персоніфікованій пропозиції укласти договір (проекті договору страхування).
Інформація про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг Під час надання послуг зі страхування ТДВ «НІКО СТРАХУВАННЯ» дотримується, зокрема, нормативно-правових актів у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг. Споживачам надається вільний доступ до інформації про страхові послуги, що розміщена у місцях надання послуг. Можливий особистий прийом споживачів керівництвом компанії. Усі спори, що виникають із договору страхування між страхувальником та страховиком, вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди - у порядку, встановленому договором страхування та чинним законодавством України.
При виникненні скарг звернутись до ТДВ «НІКО СТРАХУВАННЯ» можна наступним чином: за адресою місцезнаходження: 01103, місто Київ, вулиця Михайла Бойчука, 37, приміщення 2, або 04070, м. Київ, вул. Набережно - Хрещатицька, причал №4, або за електронною адресою: office@insurance.niko.ua.
Також за захистом своїх прав споживачі фінансових послуг можуть звертатись до Національного банку України, що є державним регулятором ринків фінансових послуг.
Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства ТДВ «НІКО СТРАХУВАННЯ» на виконання статті 30 Закону України «Про страхування» дотримується умов забезпечення платоспроможності страховика, зокрема, вимоги щодо наявності гарантійного фонду страховика. До гарантійного фонду страховика належить додатковий та резервний капітал, а також сума нерозподіленого прибутку.
Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги ТДВ «НІКО СТРАХУВАННЯ» є податковим агентом, на якого відповідно до ст.18 Податкового кодексу України покладається обов'язок з обчислення, утримання з доходів, що нараховуються (виплачуються, надаються) фізичній особі, та обов’язок перерахування податків до відповідного бюджету від імені та за рахунок коштів платника – фізичної особи.
Всі податки та збори з доходів, в результаті отримання фінансової послуги фізичною особою, нараховуються та сплачуються у відповідності до норм пп. 165.1.27 ст.165 Розділу IV Податкового кодексу України.
Порядок припинення дії договору страхування Загальний порядок припинення дії договору страхування передбачений Законом України «Про страхування». Так, згідно ст. 28 вказаного Закону:

Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування.

Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено.
У разі дострокового припинення дії договору страхування, крім договору страхування життя, за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

У разі дострокового припинення договору страхування, крім страхування життя, за вимогою страховика страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, то страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.

Окрім вищезазначеної норми закону, кожен договір страхування містить розділ, в якому детально викладено погоджений сторонами порядок дострокового припинення дії договору.
Страховой случай
 • Ваши действия при необходимости получения услуг, предксмотренных Договором страхования

  Немедленно, как только появится возможность, но не позднее 72 часов, позвоните в ассистанскую компанию или ее представителю и сообщите следующую информацию:

  • фамилия и имя, номер Договора и срок его действия;

  • характер события, которое произошло с Вами или другим Застрахованным лицом;

  • ваше местонахождение и номер контактного телефона.

  Пожалуйста, следуйте всем указаниям диспетчера ассистанской компании или его представителя. От этого зависит Ваше здоровье!

  В течение суток Ваш телефонной звонок будет принят оператором ассистанской компании по номерам телефонов, которые указаны в договоре страхования.

  Если состояние Вашего здоровья не позволяет обратиться в представительство ассистанской компании до начала лечения, при первой возможности предъявите Договор представителям медицинской службы и немедленно позвоните в ассистанскую компанию или Страховщику, или Субъекту туристической деятельности, который реализовал Вам Договор страхования.

  Дополнительно сообщаем, что ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НИКО СТРАХОВАНИЕ» сотрудничает со следующими ассистанскими компаниями:


  • SOS SERVICE UKRAINE
  Tel +380 44 500 16 52
  Viber: +380 67 443 87 06
  e-mail: madex@sos-service.com.ua        
  тел. для отправки SMS: +38 067 443 87 06


  • NOVA ASSISTANCE

           Tel: +380443745026
           internetional Mob./ WhatsApp +373 79 005 222
           e-mail: office@novasist.net
           www.facebook.com/novaassistance/ (для связи с помощью личных сообщений через Фейсбук)


  • BALT  ASSISTANCE UKRAINE
           Tel: + 38 044 500 14 00
           Viber: + 38 098 071 45 72 (только для письменных сообщений или заказа обратной связи, аудио- связь не поддерживается)
           SKYPE: baltassis (только для письменных сообщений или заказа обратной связи, аудио- связь не поддерживается)
           e-mail: claim@calltravel.eu
           тел.для отправки SMS: +38 093 702 85 55
  • SAVITAR GROUP

           + 380 44 599 54 04
           e-mail: ukr@savitar-gr.com
           Skype name: savitar044


  • SMILE ASSISTANCE

  +380 44 287 88 70

  Обращаем Ваше внимание на то, что соответствующая ассистанская компания указана в Вашем договоре страхования.

 • Действия при наступлении страхового случая:

  • Немедленно, но не позже одного часа после наступления случая, который имеет признаки страхового, сообщить и вызвать на место события представителей компетентных органов (в согласовании с характером события), дождаться и получить от них документы, Которые подтверждают факт, время и обстоятельства события.
  • Позвонить в круглосуточный справочно-информационный центр  ОБЩЕСТВА С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НИКО СТРАХОВАНИЕ» со стационарного или мобильного телефона:
  • (044) 200 3 апреля
  • 0800303333 (звонки по Украине бесплатные).
  Оператор центра скоординирует действия, при необходимости, вызовет скорую помощь, эвакуатор и аварийного комиссара.

  Сообщить оператору свое ФИО, место, время события, повреждения в результате ДТП и номер договора страхования (номер указан в Вашей сервисной карточке), также узнайте порядок действий, необходимых в Вашей ситуации;
 • В течении 2-х рабочих дней, написать заявление о наступлении страхового случая в ОДО «НИКО СТРАХОВАНИЕ» (в офисе компании или рекомендационным письмом, курьером, факсом)
 • Действия при наступлении ДТП или второго варианта, кроме кражи

  • Включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки;

   • при ДТП - вызвать патрульную службу или представителей ГАИ (для ОТДЕЛЬНЫХ регионов);
   • при пожаре или замыкании электропроводки - пожарную охрану;
   • при повреждении Вашего автомобиля в результате противоправных действий третьих лиц - Патрульную службу или инспекторов МВД (для ОТДЕЛЬНЫХ регионов)
  • при возможности Получить от сотрудников компетентного органа следующие документы:

   • При ДТП (дорожно-транспортное происшествие)

    • а) справку о регистрации ДТП с указанием полученных автотранспортом механических повреждений (для ОТДЕЛЬНЫХ регионов);
   • При ПДТЛ (противоправные действия третьих лиц)

    • a) справку (талон), что подтверждает Ваше обращение в отделение МВД
    • b) справку о возбуждении криминального дела, или справку о отказе возбуждения криминального дела, если в ходе поисковой деятельности правонарушителя не удалось обнаружить
   • При стихийных явлениях

    • a) справку с областного (районного) Гидрометцентр о влияние атмосферных явлений.
   • При пожаре

    • а) акт пожарной службы о случай, где будет четко указана дата, время и причины возникновения пожара.    

  В ДТП страхователь должен помнить следующее:

  • в прибытия патрульной службы или инспектора ГАИ НЕ изменять положение предметов или транспортных средств, Которые имеют отношение к ДТП, кроме случаев, когда необходимо ПРЕДОСТАВИТЬ экстренную помощь пострадавшим;
  • не давать никаких письменных обещаний и НЕ делать никаких заявленный;
  • не в коем случае не узнал добровольно свою вину; даже Очевидная, на Ваш взгляд, ситуация может обернутся Самым непредсказуемым образом, поэтому полную или частичную вину определяют компетентны органы;
  • все документы (по исключением объяснений других участников и очевидцев аварии) оформляются на месте ДТП в вашем присутствии; Вы имеете право делать свои замечания, указывать на важные, на ваш взгляд, обстоятельства и требовать их указания в документах, все графы и разделы в первичных документах Должны быть заполнены или перечеркнуты, если они не несут никакой информации;
  • эвакуацию автомобиля с места происшествия можно делать только после документального оформления факта ДТП сотрудниками патрульной службы или ГАИ и получения от них соответствующего разрешения; стоимость эвакуации Страховая компания возместит Вам в размере лимита установленного в договоре страхования;
  • Согласно Приказа МВД Украины от 07.11.2015 № 1395 «Об утверждение Инструкции с оформления полицейскими материалов о административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированных в неавтоматическом режиме», форма первичной справки о повреждения транспортных средств в дорожно-транспортном происшествии и порядок ее выдачи полицейскими не предусмотрена. Поэтому в городах, где начала свою работу патрульная полиция, при оформлении ДТП первичная справка о повреждениях транспортных средств в ДТП больше НЕ оформляется.

  Действия при угоне застрахованного транспортного средства

  • немедленно, как только Вам станет известно о том, что случилось, необходимо вызвать сотрудников полиции;
  • в течение срока, предусмотренного УПК Украины, сотрудники полиции должны выдать Вам документ, подтверждающий открытие уголовного дела по факту похищения;

  Страхователь должен помнить следующее: никогда не оставляйте (даже если Вы выходите на несколько минут) документы на автомобиль (тех. паспорт, доверенность) и ключ зажигания \ доступа в транспортном средстве, поскольку выплата страхового возмещения в случае угона осуществляется СК только при наличии документов на автомобиль (тех. паспорт, доверенность) и полного комплекта ключей.

  После документального оформления страхового случая Вы можете получить консультацию непосредственно у сотрудников отдела урегулирования убытков  «НИКО СТРАХОВАНИЕ" по телефонам:

  • (044) 200 04 03
  • (044) 200 04 04 з 9:00 до 18:00
  • 0800303333 (звонки по Украине бесплатные)
Контакты