АКЦІЇ КАЛЬКУЛЯТОР

Страхування відповідальності

Обов'язкова відповідальність юридичних осіб

 • Відповідальність власників зброї
 • Відповідальність власників собак
 • Відповідальність суб’єктів господарської діяльності на об’єктах підвищеної небезпеки
 • Відповідальність суб’єктів перевезення небезпечних вантажів

Добровільна відповідальність юридичних осіб

 • Відповідальність експедитора та перевізника
 • Професійна відповідальність нотаріусів
 • Загальногромадянська відповідальність
 • Відповідальність митного брокера
 • Добровільна цивільна відповідальність на транспорті

Відповідальність власників зброї

 • Об’єктом страхування виступає:

  • відповідальність власників зброї, крім правоохоронних органів під час виконання ними службових обов’язків, за шкоду, нанесену життю, здоров’ю та/або майну третіх осіб унаслідок володіння, зберігання або використання даної зброї (бойової, навчальної, мисливської, спортивної, холодної, пневматичної).
 • Ризики, що покриваються:

  • смерть потерпілих третіх осіб;
  • інвалідність або втрата працездатності третіх осіб;
  • пошкодження або знищення майна третіх осіб.
 • Вартість страхування (на 1 рік):

  • для юр. осіб = 17,00 грн. (1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян) не залежно від виду та кількості зброї на одну Застраховану особу.

Відповідальність власників собак

 • Об’єктом страхування виступає:

  • відповідальність власників собак, крім державних органів, які утримують собак для виконання службових обов’язків, щодо шкоди, нанесеної життю, здоров’ю та/або майну третіх осіб.
 • Ризики, що покриваються:

  • смерть потерпілих третіх осіб;
  • інвалідність або втрата працездатності третіх осіб, тимчасовий розлад здоров’я дитини;
  • пошкодження або знищення майна третіх осіб.
 • Вартість страхування (на 1 рік):

  • для юр. осіб = 34,00 грн. (2 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян) за кожну собаку з переліку.

Відповідальність суб’єктів господарської діяльності на об’єктах підвищеної небезпеки

 • Об’єктом страхування виступає:

  • майнові інтереси, пов’язані із зобов’язанням Страхувальника відшкодувати збиток, нанесений життю, здоров’ю, майну третіх осіб, а також навколишньому природному середовищу внаслідок пожежі та/або аварії на об’єкті підвищеної небезпеки.
 • Ризики, що покриваються:

  • нанесення шкоди життю і здоров’ю третіх осіб (смерть, інвалідність, втрата працездатності);
  • нанесення шкоди природним ресурсам;
  • нанесення шкоди майну третіх осіб.
 • Вартість страхування (на 1 рік) визначається виходячи з категорії небезпечності об’єкта:

  • 1 категорія небезпечності (страхова сума 3 400 тис.грн.), тариф до 1,5%;
  • 2 категорія небезпечності (страхова сума 1 190 тис.грн.), тариф до 0,6%;
  • 3 категорія небезпечності (страхова сума 765 тис.грн.), тариф до 0,4%.

Відповідальність суб’єктів перевезення небезпечних вантажів

 • Об’єктом страхування виступає:

  • майнові інтереси, пов’язані із зобов’язанням Страхувальника відшкодувати збиток, нанесений життю та здоров’ю, майну третіх осіб, а також навколишньому природному середовищу під час перевезення небезпечних вантажів.
 • Ризики, що покриваються:

  • нанесення шкоди життю і здоров’ю третіх осіб (смерть, інвалідність, втрата працездатності);
  • нанесення шкоди природному середовищу;
  • нанесення шкоди майну третіх осіб.
 • Що впливає на вартість страхування:

  • об’єм небезпечного вантажу, який перевозиться;
  • клас небезпечного вантажу;
  • вид транспорту, яким перевозиться небезпечний вантаж;
  • хто із суб’єктів перевезення виступає страхувальником (відправник, перевізник, отримувач небезпечного вантажу).

Страхування відповідальності експедиторів та перевізників

Головне завдання страхування відповідальності полягає в тому, щоб захистити майнові і фінансові інтереси Страхувальника. Для транспортних операторів, автоперевізників і експедиторів "НІКО Страхування" пропонує спеціальний поліс страхування відповідальності з урахуванням специфіки внутрішніх і міжнародних перевезень.

Об'єкти страхування:

 • майнові інтереси Страхувальника, пов'язані з ризиком виникнення у нього обов'язку відшкодувати заподіяні іншим особам збитки у зв'язку з виконанням своїх зобов'язань по перевезенню вантажів;
 • витрати, викликані необхідністю розслідування обставин страхового випадку, захисту інтересів Страхувальника в органах державної влади або проведення робіт по рятуванню вантажу (за бажанням клієнта).

Ризики, що покриваються:

 • відповідальність за вантаж, включаючи страхування в рамках Конвенції КДПВ і внутрішнього законодавства України; наприклад, в разі пошкодження, загибелі, втрати вантажу при ДТП, пожежі, перекидання транспортного засобу, розкрадання;
 • відповідальність за фінансові втрати правомочної за договором перевезення особи, наприклад, за прострочення в доставці вантажу, неправильну відправку вантажу;
 • відповідальність за збиток, заподіяний вантажем майну, життю або здоров'ю третіх осіб;
 • відповідальність Страхувальника перед власником трейлера або контейнера, що виникла внаслідок втрати, загибелі або пошкодження трейлера або контейнера;
 • витрати по рятуванню вантажу, а також по зменшенню збитку і встановленню його розміру;
 • судові витрати;
 • митні ризики - ризик відповідальності Страхувальника перед митними органами по сплаті митних платежів внаслідок втрати вантажу або недоставлення його в митницю місця призначення.

Страхування митних ризиків:

 • пропонується в рамках комплексного поліса страхування відповідальності автоперевізника;
 • покликаний захистити майнові інтереси перевізників - тримачей книжок МДП при пред'явленні до них митними органами претензій по сплаті митного збору, податків і будь-яких відсотків в разі порушень процедури доставки товарів;

Додатково може бути застрахована:

 • відповідальність за передачу вантажу неправомочній особі;
 • відповідальність за втрату товаросупровідних документів, за винятком книжок МДП;

Вартість страхування залежить від:

 • напрямку перевезень;
 • номенклатури вантажів;
 • об'ємiв перевезень;
 • вибраних ризикiв і лімітiв відповідальності по ним;
 • кількості транспортних засобів.

СПЕЦІАЛЬНІ БОНУСИ ТА ПЕРЕВАГИ:

 • розстрочка оплати страхового платежу;
 • спрощена документарна система відшкодування збитків;
 • цілодобова оперативна допомога;
 • сервис в будь-якій точці земної кулі;

Страхувальникам гарантується строга конфіденційність щодо наданої інформації, а також максимальне дотримання інтересів Страхувальників при здійсненні страхових виплат.

Вартість поліса:

 • визначається індивідуально для кожного Клієнта;
 • залежить від вибраних ризиків і лімітів відповідальності за ними, номенклатури вантажів, що транспортуються, об'ємів діяльності Страхувальника і інших чинників.

Професійна відповідальність нотаріусів

 • Об’єктом страхування виступає:

  • майнові інтереси Страхувальника (нотаріальні контори і приватні нотаріуси), пов’язані із зобов’язанням останнього відшкодувати збитки, нанесені третім особам унаслідок своєї професійної діяльності.
 • Ризики, що покриваються:

  • нанесення шкоди третім особам унаслідок помилок та упущень, ненавмисно здійснених нотаріусами в процесі виконання своїх професійних обов’язків
 • Що впливає на вартість страхування:

  • стаж роботи нотаріуса
  • ліміт відповідальності

Загальноцивільна відповідальність

 • Об'єктом страхування виступає:

  • майнові інтереси, пов'язані з відповідальністю Страхувальника за відшкодування збитку, завданного життю, здоров'ю та / або майну третіх осіб у процесі здійснення діяльності, передбаченої договором страхування.
 • Ризики, що покриваються:

  • пошкодження або знищення майна третіх осіб;
  • нанесення шкоди життю і здоров'ю третіх осіб.
 • Що впливає на вартість страхування:

  • ліміт страхового покриття;
  • розмір франшизи.

Відповідальність митного брокера

 • Об’єктом страхування виступає:

  • майнові інтереси Страхувальника (митного брокера), пов’язані з зобов’язанням останнього відшкодувати збитки, нанесені третім особам унаслідок неналежного виконання своїх обов’язків при здійсненні професійної діяльності.
 • Ризики, що покриваються:

  • втрата (загибель), недостача або пошкодження товарів, транспортних засобів, які належать третім особм;
  • порушення строків декларації даних про товари і транспортні засоби та їх митний режим;
  • невірне і несвоєчасне нарахування митних платежів;
  • сплата третім особам завищених митних зборів відносно задекларованих товарів і транспортних засобів;
  • несплата (неповна сплата) митних платежів відносно задекларованих товарів і транспортних засобів;
  • недотримання умов та обмежень на використання і розпорядження товарами і транспортними засобами, по відношенню до яких митне оформлення не завершене, до їх випуску або надання третій особі в розпорядження у відповідності з обраним митним режимом;
  • вилучення товарів, транспортних засобів, накладення арешту в результаті ненавмисних порушень Страхувальником митних правил;
  • розголошення отриманої від представленої третьої особи інформації, яка являється комерційною, банківською таємницею або конфіденційною інформацією.
 • Що впливає на вартість страхування:

  • стаж та кількість працівників на фірмі митних брокерів.

Добровільна цивільна відповідальність на транспорті

Об’єктом страхування виступає:

 • майнові інтереси, пов’язані з відповідальністю власників транспортних засобів за відшкодування збитків, нанесених життю, здоров’ю та/або майну третіх осіб унаслідок ДТП.

Ризики, що покриваються:

 • нанесення шкоди майну третіх осіб унаслідок ДТП з вини водія, який управляв автомобілем, вказаним у договорі страхування;
Що впливає на вартість страхування:
  • ліміт страхового покриття;
  • розмір франшизи;
  • водійський стаж та вік водія;
  • тип транспортного засобу;
  • кількість транспортних засобів.


Страховий випадок
 • Ваші дії при необхідності отримання послуг, передбачених Договором страхування

  Негайно, як тільки з`явиться можливість, але не пізніше 72 годин, зателефонуйте до асистанської компанії або її представника та повідомте таку інформацію:

  • прізвище та ім’я, номер Договору і термін його дії;

  • характер події, яка сталася з Вами або іншою Застрахованою особою;

  • ваше місцезнаходження та номер контактного телефону.

  Будь ласка, дотримуйтесь усіх вказівок диспетчера асистанської компанії або її представника. Від цього залежить Ваше здоров’я!

  Протягом всієї доби Ваш телефонній дзвінок буде прийнято оператором асистанської компанії за телефонами, що вказані в Договорі страхування.

  Якщо стан Вашого здоров’я не дозволяє звернутись до представництва асистанської компанії до початку лікування, при першій нагоді пред’явіть Договір представникам медичної служби та негайно зателефонуйте до асистанської компанії або Страховика, або Суб’єкту туристичної діяльності, який реалізував Вам Договір страхування.

  Додатково повідомляємо, що ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІКО СТРАХУВАННЯ» співпрацює з наступними асистанськими компаніями:


  • SOS SERVICE UKRAINE
           Tel +380 44 500 16 52
           Viber: +380 67 443 87 06
           e-mail: madex@sos-service.com.ua         
           тел. для відправки SMS: +38 067 443 87 06
           Обслуговування в межах України: +38 044 224 97 92
           med@sos-service.com.ua      

  • NOVA ASSISTANCE
           Tel: +380443745026
           internetional Mob./ WhatsApp +373 79 005 222
           e-mail: office@novasist.net
           www.facebook.com/novaassistance/ (для зв'язку за допомогою особистих повідомлень через фейсбук)

  Звертаємо Вашу увагу на те, що відповідна асистанська компанія вказана у Вашому Договорі страхування.

 • Дії при настанні страхового випадку:

  • Негайно, але не пізніше однієї години після настання випадку, що має ознаки страхового, повідомити і викликати на місце події представників компетентних органів (відповідно до характеру події), дочекатися і отримати від них документи, які підтверджують факт настання, час і обставини події.

  • Зателефонувати в цілодобовий довідково-інформаційний центр ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКО СТРАХУВАННЯ" зі стаціонарного або мобільного телефону:

   • (044) 200 04 03
   • 0 800 303 333 (дзвінки в межах України безкоштовно)

   Оператор центру допоможе скоординувати дії, при необхідності, викличте швидку допомогу, евакуатор та аварійного комісара.

  • Повідомити оператору своє ПІБ, місце, час події, пошкодження в результаті події та номер договору страхування (номер зазначений у Вашій сервісній картці), також дізнайтеся порядок дій, які необхідно здійснити у Вашій ситуації;
  • Протягом 2 днів, не враховуючи вихідні та святкові, написати заяву про настання страхового випадку в ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКО СТРАХУВАННЯ".

  Дії при настанні ДТП або будь-якої іншої події, крім викрадення:

  • включити аварійну світлову сигналізацію й виставити знак аварійної зупинки;

   • при ДТП - викликати патрульну поліцію;
   • при пожежі або замиканні електропроводки - пожежну охорону;
   • при пошкодженні Вашого автомобіля в результаті протиправних дій третіх осіб – патрульну поліцію;
  • при можливості отримати від співробітника компетентного органу наступні документи:

   • При ДТП (дорожньо-транспортна пригода):

    • а) копію схеми ДТП та протоколу (за можливості фотофіксації);
   • При ПДТО (протиправні дії третіх осіб):

    • a) довідку, що підтверджує Ваше звернення до відділення поліції.
    • b) довідку про порушення кримінальної справи, або довідку про відмову в порушенні кримінальної справи, якщо в ході пошукової діяльності правопорушника не вдалося виявити.
   • При стихійних явищах:

    • a) довідку з обласного (районного) гідрометцентру про вплив атмосферних явищ.
   • При пожежі:

    • а) акт пожежної охорони про подію, де буде чітко зазначена дата, час і причини виникнення пожежі.

  При ДТП страхувальник повинен пам'ятати наступне:

  • до прибуття патрульної поліції не змінювати положення предметів або транспортних засобів, що мають відношення до ДТП, крім випадків, коли необхідне надання екстреної допомоги потерпілим;
  • не давайте ніяких письмових обіцянок і не робіть ніяких заяв;
  • у жодному разі не визнайте добровільно свою провину; навіть очевидна, на Ваш погляд, ситуація може обернутися самим непередбачуваним чином, тому повну або часткову провину визначають компетентні органи;
  • усі документи (за винятком пояснень інших учасників і очевидців аварії) оформлюються на місці ДТП відповідними представниками у вашій присутності; Ви маєте право робити свої зауваження, вказувати на важливі, з вашого погляду, обставини й вимагати їхнього зазначення в документах, усі графи й розділи в первинних документах повинні бути заповнені або закреслені якщо вони не несуть ніякої інформації;
  • евакуацію автомобіля з місця події можна зробити тільки після документального оформлення факту ДТП співробітниками патрульної поліції та отримання від них відповідного дозволу, вартість евакуації СК відшкодує Вам в розмірі ліміту встановленого в договорі страхування;
  • Згідно з Наказом МВС України від 07.11.2015 № 1395 «Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованих не в автоматичному режимі», форма первинної довідки про пошкодження транспортних засобів у дорожньо-транспортній пригоді та порядок її видачі поліцейськими не передбачена.

  Дії при викраденні застрахованого транспортного засобу:

  • негайно, як тільки Вам стане відомо про те, що трапилося, необхідно викликати співробітників поліції;
  • протягом строку, передбаченого КПК України, співробітники поліції повинні видати Вам документ, що підтверджуює відкриття кримінальної справи за фактом викрадення;

  Страхувальник повинен пам'ятати наступне: ніколи не залишайте (навіть якщо Ви виходите на декілька хвилин) документи на автомобіль (тех. паспорт, доручення) і ключ запалювання\доступу в транспортному засобі, оскільки виплата страхового відшкодування у випадку викрадення здійснюється СК тільки при наявності документів на автомобіль (тех. паспорт, доручення) і повного комплекту ключів.

  Після документального оформлення страхового випадку Ви можете отримати консультацію безпосередньо у співробітників відділу врегулювання збитків ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКО СТРАХУВАННЯ" за телефонами:

  • (044) 200 04 03
  • (044) 200 04 04 з 9:00 до 18:00
Контакти