АКЦІЇ КАЛЬКУЛЯТОР

Страхування відповідальності

Обов'язкова відповідальність юридичних осіб

 • Відповідальність власників зброї
 • Відповідальність власників собак
 • Відповідальність суб’єктів господарської діяльності на об’єктах підвищеної небезпеки
 • Відповідальність суб’єктів перевезення небезпечних вантажів

Добровільна відповідальність юридичних осіб

 • Відповідальність експедитора та перевізника
 • Професійна відповідальність нотаріусів
 • Загальногромадянська відповідальність
 • Відповідальність митного брокера
 • Добровільна громадянська відповідальність на транспорті

Відповідальність власників зброї

 • Об’єктом страхування виступає:

  • відповідальність власників зброї, крім правоохоронних органів під час виконання ними службових обов’язків, за шкоду, нанесену життю, здоров’ю та/або майну третіх осіб унаслідок володіння, зберігання або використання даної зброї (бойової, навчальної, мисливської, спортивної, холодної, пневматичної).
 • Ризики, що покриваються:

  • смерть потерпілих третіх осіб;
  • інвалідність або втрата працездатності третіх осіб;
  • пошкодження або знищення майна третіх осіб.
 • Вартість страхування (на 1 рік):

  • для юр. осіб = 17,00 грн. (1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян) не залежно від виду та кількості зброї на одну Застраховану особу.

Відповідальність власників собак

 • Об’єктом страхування виступає:

  • відповідальність власників собак, крім державних органів, які утримують собак для виконання службових обов’язків, щодо шкоди, нанесеної життю, здоров’ю та/або майну третіх осіб.
 • Ризики, що покриваються:

  • смерть потерпілих третіх осіб;
  • інвалідність або втрата працездатності третіх осіб, тимчасовий розлад здоров’я дитини;
  • пошкодження або знищення майна третіх осіб.
 • Вартість страхування (на 1 рік):

  • для юр. осіб = 34,00 грн. (2 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян) за кожну собаку з переліку.

Відповідальність суб’єктів господарської діяльності на об’єктах підвищеної небезпеки

 • Об’єктом страхування виступає:

  • майнові інтереси, пов’язані із зобов’язанням Страхувальника відшкодувати збиток, нанесений життю, здоров’ю, майну третіх осіб, а також навколишньому природному середовищу внаслідок пожежі та/або аварії на об’єкті підвищеної небезпеки.
 • Ризики, що покриваються:

  • нанесення шкоди життю і здоров’ю третіх осіб (смерть, інвалідність, втрата працездатності);
  • нанесення шкоди природним ресурсам;
  • нанесення шкоди майну третіх осіб.
 • Вартість страхування (на 1 рік) визначається виходячи з категорії небезпечності об’єкта:

  • 1 категорія небезпечності (страхова сума 3 400 тис.грн.), тариф до 1,5%;
  • 2 категорія небезпечності (страхова сума 1 190 тис.грн.), тариф до 0,6%;
  • 3 категорія небезпечності (страхова сума 765 тис.грн.), тариф до 0,4%.

Відповідальність суб’єктів перевезення небезпечних вантажів

 • Об’єктом страхування виступає:

  • майнові інтереси, пов’язані із зобов’язанням Страхувальника відшкодувати збиток, нанесений життю та здоров’ю, майну третіх осіб, а також навколишньому природному середовищу під час перевезення небезпечних вантажів.
 • Ризики, що покриваються:

  • нанесення шкоди життю і здоров’ю третіх осіб (смерть, інвалідність, втрата працездатності);
  • нанесення шкоди природному середовищу;
  • нанесення шкоди майну третіх осіб.
 • Що впливає на вартість страхування:

  • об’єм небезпечного вантажу, який перевозиться;
  • клас небезпечного вантажу;
  • вид транспорту, яким перевозиться небезпечний вантаж;
  • хто із суб’єктів перевезення виступає страхувальником (відправник, перевізник, отримувач небезпечного вантажу).

Страхування відповідальності експедиторів та перевізників

Головне завдання страхування відповідальності полягає в тому, щоб захистити майнові і фінансові інтереси Страхувальника. Для транспортних операторів, автоперевізників і експедиторів "НІКО Страхування" пропонує спеціальний поліс страхування відповідальності з урахуванням специфіки внутрішніх і міжнародних перевезень.

Об'єкти страхування:

 • майнові інтереси Страхувальника, пов'язані з ризиком виникнення у нього обов'язку відшкодувати заподіяні іншим особам збитки у зв'язку з виконанням своїх зобов'язань по перевезенню вантажів;
 • витрати, викликані необхідністю розслідування обставин страхового випадку, захисту інтересів Страхувальника в органах державної влади або проведення робіт по рятуванню вантажу (за бажанням клієнта).

Ризики, що покриваються:

 • відповідальність за вантаж, включаючи страхування в рамках Конвенції КДПВ і внутрішнього законодавства України; наприклад, в разі пошкодження, загибелі, втрати вантажу при ДТП, пожежі, перекидання транспортного засобу, розкрадання;
 • відповідальність за фінансові втрати правомочної за договором перевезення особи, наприклад, за прострочення в доставці вантажу, неправильну відправку вантажу;
 • відповідальність за збиток, заподіяний вантажем майну, життю або здоров'ю третіх осіб;
 • відповідальність Страхувальника перед власником трейлера або контейнера, що виникла внаслідок втрати, загибелі або пошкодження трейлера або контейнера;
 • витрати по рятуванню вантажу, а також по зменшенню збитку і встановленню його розміру;
 • судові витрати;
 • митні ризики - ризик відповідальності Страхувальника перед митними органами по сплаті митних платежів внаслідок втрати вантажу або недоставлення його в митницю місця призначення.

Страхування митних ризиків:

 • пропонується в рамках комплексного поліса страхування відповідальності автоперевізника;
 • покликаний захистити майнові інтереси перевізників - тримачей книжок МДП при пред'явленні до них митними органами претензій по сплаті митного збору, податків і будь-яких відсотків в разі порушень процедури доставки товарів;

Додатково може бути застрахована:

 • відповідальність за передачу вантажу неправомочній особі;
 • відповідальність за втрату товаросупровідних документів, за винятком книжок МДП;

Вартість страхування залежить від:

 • напрямку перевезень;
 • номенклатури вантажів;
 • об'ємiв перевезень;
 • вибраних ризикiв і лімітiв відповідальності по ним;
 • кількості транспортних засобів.

СПЕЦІАЛЬНІ БОНУСИ І ПЕРЕВАГИ:

 • розстрочка оплати страхового платежу;
 • спрощена документарна система відшкодування збитків;
 • цілодобова оперативна допомога;
 • сервис в будь-якій точці земної кулі;

Страхувальникам гарантується строга конфіденційність щодо наданої інформації, а також максимальне дотримання інтересів Страхувальників при здійсненні страхових виплат.

Вартість поліса:

 • визначається індивідуально для кожного Клієнта;
 • залежить від вибраних ризиків і лімітів відповідальності за ними, номенклатури вантажів, що транспортуються, об'ємів діяльності Страхувальника і інших чинників.

Професійна відповідальність нотаріусів

 • Об’єктом страхування виступає:

  • майнові інтереси Страхувальника (нотаріальні контори і приватні нотаріуси), пов’язані із зобов’язанням останнього відшкодувати збитки, нанесені третім особам унаслідок своєї професійної діяльності.
 • Ризики, що покриваються:

  • нанесення шкоди третім особам унаслідок помилок та упущень, ненавмисно здійснених нотаріусами в процесі виконання своїх професійних обов’язків
 • Що впливає на вартість страхування:

  • стаж роботи нотаріуса
  • ліміт відповідальності

Загальногромадянська відповідальність

 • Об'єктом страхування виступає:

  • майнові інтереси, пов'язані з відповідальністю Страхувальника за відшкодування збитку, завданного життю, здоров'ю та / або майну третіх осіб у процесі здійснення діяльності, передбаченої договором страхування.
 • Ризики, що покриваються:

  • пошкодження або знищення майна третіх осіб;
  • нанесення шкоди життю і здоров'ю третіх осіб.
 • Що впливає на вартість страхування:

  • ліміт страхового покриття;
  • розмір франшизи.

Відповідальність митного брокера

 • Об’єктом страхування виступає:

  • майнові інтереси Страхувальника (митного брокера), пов’язані з зобов’язанням останнього відшкодувати збитки, нанесені третім особам унаслідок неналежного виконання своїх обов’язків при здійсненні професійної діяльності.
 • Ризики, що покриваються:

  • втрата (загибель), недостача або пошкодження товарів, транспортних засобів, які належать третім особм;
  • порушення строків декларації даних про товари і транспортні засоби та їх митний режим;
  • невірне і несвоєчасне нарахування митних платежів;
  • сплата третім особам завищених митних зборів відносно задекларованих товарів і транспортних засобів;
  • несплата (неповна сплата) митних платежів відносно задекларованих товарів і транспортних засобів;
  • недотримання умов та обмежень на використання і розпорядження товарами і транспортними засобами, по відношенню до яких митне оформлення не завершене, до їх випуску або надання третій особі в розпорядження у відповідності з обраним митним режимом;
  • вилучення товарів, транспортних засобів, накладення арешту в результаті ненавмисних порушень Страхувальником митних правил;
  • розголошення отриманої від представленої третьої особи інформації, яка являється комерційною, банківською таємницею або конфіденційною інформацією.
 • Що впливає на вартість страхування:

  • стаж та кількість працівників на фірмі митних брокерів.

Добровільна громадянська відповідальність на транспорті

 • Об’єктом страхування виступає:

  • майнові інтереси, пов’язані з відповідальністю власників транспортних засобів за відшкодування збитків, нанесених життю, здоров’ю та/або майну третіх осіб унаслідок ДТП.
 • Ризики, що покриваються:

  • нанесення шкоди майну третіх осіб унаслідок ДТП з вини водія, який управляв автомобілем, вказаним у договорі страхування.
  • ліміт страхового покриття;
  • розмір франшизи;
  • водійський стаж та вік водія;
  • тип транспортного засобу;
  • кількість транспортних засобів.

Страховой случай
 • Ваші дії при необхідності отримання послуг, передбачених Договором страхування

  Негайно, як тільки з`явиться можливість, але не пізніше 72 годин, зателефонуйте до асистанської компанії або її представника та повідомте таку інформацію:

  • прізвище та ім’я, номер Договору і термін його дії;

  • характер події, яка сталася з Вами або іншою Застрахованою особою;

  • Ваше місцезнаходження та номер контактного телефону.

  Будь ласка дотримуйтесь усіх вказівок диспетчера асистанської компанії або її представника. Від цього залежить Ваше здоров’я!

  Протягом всієї доби Ваш телефонній дзвінок буде прийнято оператором асистанської компанії за телефонами, що вказані в Договорі страхування.

  Якщо стан Вашого здоров’я не дозволяє звернутись до представництва асистанської компанії до початку лікування, при першій нагоді пред’явіть Договір представникам медичної служби та негайно зателефонуйте до асистанської компанії або Страховика, або Суб’єкту туристичної діяльності, який реалізував Вам Договір страхування.

  Додатково повідомляємо, що ТДВ «СК «НІКО Страхування» співпрацює з наступними асистанськими компаніями:

  • CORIS UKRAINE
   +380 44 239 88 00
   для відправки SMS: +380 95 280 82 43
   e-mail: coris@coris.ua

  • NOVA ASSISTANCE
   Туреччина Анталія +90 242 988 02 35
   Болгарія +35956918004
   Єгипет + 20 114 904 45 46
   Греція +302111983973
   Іспанія +34931731427
   РФ +74957830515
   Україна +380443745026
   Таїланд +66600035168
   Румунія +40312294628
   Весь світ +373 22 994 955
   e-mail: office@novasist.net
   Skype: nova-assistance

  • Savitar group
   + 380 44 599 54 04
   e-mail: ukr@savitar-gr.com
   Skype name: savitar044

  • Smile Assistance
   +380 44 287 88 70

  Звертаємо Вашу увагу на те, що відповідна асистанська компанія вказана у Вашому Договорі страхування.

 • Действия при наступлении страхового случая:

 • Немедленно, но не позже одного часа после наступления случая, який имеет признаки страхового, сообщить и вызвать на место события представителей компетентных органов (в согласовании с характером события), дождаться и получить от них документы, Которые подтверждают факт, время и обстоятельства события.

 • Позвонить в круглосуточный справочно-информационный центр СК «НИКО» со стационарного или мобильного телефона

  • (044) 200 3 апреля
  • 0800303333 (звонки по Украине безплатные).

  Оператор центра скоординировать действия, при необходимости, вызовет скорую помощь, эвакуатор и аварийного комиссара.

 • Сообщить оператору свое ФИО, место, время события, повреждения в результате ДТП и номер договора страхования (номер указан в Вашей сервисной карточке), также узнайте порядок действий, необходимых в Вашей ситуации;
 • В течении 2-х рабочих дней, написать заявление в наступлении страхового случая в СК «Индиго» (в офисе компании или рекомендационным письмом, курьером, факсом)

Действия при наступлении ДТП или второго варианта, кроме кражи

 • Включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки;

  • при ДТП - вызвать патрульную службу или представителей ГАИ (для ОТДЕЛЬНЫХ регионов);
  • при пожаре или замиканниы электропроводки - пожарную охрану;
  • при повреждении Вашего автомобиля в результате протиправных действий третьих лиц - Патрульную службу или инспекторов МВД (для ОТДЕЛЬНЫХ регионов)
 • при возможности Получить от сотрудников компетентного органа следующие документы:

  • При ДТП (дорожно-транспортное происшествие)

   • а) справку о регистрации ДТП с указанием полученых автотранспортом механических повреждений (для ОТДЕЛЬНЫХ регионов);
  • При ПДТЛ (противоправные действия третьих лиц)

   • a) справку (талон), что подтверждает Ваше обращение в отделение МВД
   • b) справку о возбуждении криминального дела, или справку о отказе возбуждения криминального дела, если в ходе поисковой деятельности правонарушителя не удалось обнаружить
  • При стихийных явлениях

   • a) справку с областного (районного) Гидрометцентр о влияние атмосферных явлений.
  • При пожаре

   • а) акт пожарной службы о случай, где будет четко указана дата, время и причины возникновения пожара.
       

В ДТП страхователь должен помнить следующее:

 • в прибытия патрульной службы или инспектора ГАИ НЕ изменять положение предметов или транспортных средств, Которые имеют отношение к ДТП, кроме случаев, когда необходимо ПРЕДОСТАВИТЬ экстренную помощь пострадавшим;
 • не давать никаких письменных обещаний и НЕ делать никаких заявленный;
 • не в коем случае не узнал добровольно свою вину; даже Очевидная, на Ваш взгляд, ситуация может обернутся Самым непредсказуемым образом, поэтому полную или частичную вину определяют компетентны органы;
 • все документы (по исключением объяснений других участников и очевидцев аварии) оформляются на месте ДТП в вашем присутствии; Вы имеете право делать свои замечания, указывать на важные, на ваш взгляд, обстоятельства и требовать их указания в документах, все графы и разделы в первичных документах Должны быть заполнены или перечеркнуты, если они не несут никакой информации;
 • эвакуацию автомобиля с места происшествия можно делать только после документального оформления факта ДТП сотрудниками патрульной службы или ГАИ и получения от них соответствующего разрешения; стоимость эвакуации СК возместит Вам в размере лимита установленного в договоре страхования;
 • Согласно Приказа МВД Украины от 07.11.2015 № 1395 «Об утверждение Инструкции с оформления полицейскими материалов о административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированных в неавтоматическом режиме», форма первичной справки о повреждения транспортных средств в дорожно-транспортном происшествии и порядок ее выдачи полицейскими не предусмотрена. Поэтому в городах, где начала свою работу патрульная полиция, при оформлении ДТП первичная справка о повреждениях транспортных средств в ДТП больше НЕ оформляется.

Действия при угоне застрахованного транспортного средства

 • немедленно, как только Вам станет известно о том, что случилось, необходимо вызвать сотрудников полиции;
 • в течение срока, предусмотренного УПК Украины, сотрудники полиции должны выдать Вам документ, подтверждающий открытие уголовного дела по факту похищения;
 

Страхователь должен помнить следующее: никогда не оставляйте (даже если Вы выходите на несколько минут) документы на автомобиль (тех. паспорт, доверенность) и ключ зажигания \ доступа в транспортном средстве, поскольку выплата страхового возмещения в случае угона осуществляется СК только при наличии документов на автомобиль (тех. паспорт, доверенность) и полного комплекта ключей.

После документального оформления страхового случая Вы можете получить консультацию непосредственно у сотрудников отдела урегулирования убытков СК «НИКО Страхование" по телефонам:

 
 • (044) 200 3 апреля
 • (044) 200 4 апреля с 9:00 до 18:00
 • 0800303333 (звонки по Украине бесплатные)
Контакти