АКЦІЇ КАЛЬКУЛЯТОР

Страхування відповідальності

Обов'язкова відповідальність юридичних осіб

 • Відповідальність власників зброї
 • Відповідальність власників собак
 • Відповідальність суб’єктів господарської діяльності на об’єктах підвищеної небезпеки
 • Відповідальність суб’єктів перевезення небезпечних вантажів

Добровільна відповідальність юридичних осіб

 • Відповідальність експедитора та перевізника
 • Професійна відповідальність нотаріусів
 • Загальногромадянська відповідальність
 • Відповідальність митного брокера
 • Добровільна громадянська відповідальність на транспорті

Відповідальність власників зброї

 • Об’єктом страхування виступає:

  • відповідальність власників зброї, крім правоохоронних органів під час виконання ними службових обов’язків, за шкоду, нанесену життю, здоров’ю та/або майну третіх осіб унаслідок володіння, зберігання або використання даної зброї (бойової, навчальної, мисливської, спортивної, холодної, пневматичної).
 • Ризики, що покриваються:

  • смерть потерпілих третіх осіб;
  • інвалідність або втрата працездатності третіх осіб;
  • пошкодження або знищення майна третіх осіб.
 • Вартість страхування (на 1 рік):

  • для юр. осіб = 17,00 грн. (1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян) не залежно від виду та кількості зброї на одну Застраховану особу.

Відповідальність власників собак

 • Об’єктом страхування виступає:

  • відповідальність власників собак, крім державних органів, які утримують собак для виконання службових обов’язків, щодо шкоди, нанесеної життю, здоров’ю та/або майну третіх осіб.
 • Ризики, що покриваються:

  • смерть потерпілих третіх осіб;
  • інвалідність або втрата працездатності третіх осіб, тимчасовий розлад здоров’я дитини;
  • пошкодження або знищення майна третіх осіб.
 • Вартість страхування (на 1 рік):

  • для юр. осіб = 34,00 грн. (2 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян) за кожну собаку з переліку.

Відповідальність суб’єктів господарської діяльності на об’єктах підвищеної небезпеки

 • Об’єктом страхування виступає:

  • майнові інтереси, пов’язані із зобов’язанням Страхувальника відшкодувати збиток, нанесений життю, здоров’ю, майну третіх осіб, а також навколишньому природному середовищу внаслідок пожежі та/або аварії на об’єкті підвищеної небезпеки.
 • Ризики, що покриваються:

  • нанесення шкоди життю і здоров’ю третіх осіб (смерть, інвалідність, втрата працездатності);
  • нанесення шкоди природним ресурсам;
  • нанесення шкоди майну третіх осіб.
 • Вартість страхування (на 1 рік) визначається виходячи з категорії небезпечності об’єкта:

  • 1 категорія небезпечності (страхова сума 3 400 тис.грн.), тариф до 1,5%;
  • 2 категорія небезпечності (страхова сума 1 190 тис.грн.), тариф до 0,6%;
  • 3 категорія небезпечності (страхова сума 765 тис.грн.), тариф до 0,4%.

Відповідальність суб’єктів перевезення небезпечних вантажів

 • Об’єктом страхування виступає:

  • майнові інтереси, пов’язані із зобов’язанням Страхувальника відшкодувати збиток, нанесений життю та здоров’ю, майну третіх осіб, а також навколишньому природному середовищу під час перевезення небезпечних вантажів.
 • Ризики, що покриваються:

  • нанесення шкоди життю і здоров’ю третіх осіб (смерть, інвалідність, втрата працездатності);
  • нанесення шкоди природному середовищу;
  • нанесення шкоди майну третіх осіб.
 • Що впливає на вартість страхування:

  • об’єм небезпечного вантажу, який перевозиться;
  • клас небезпечного вантажу;
  • вид транспорту, яким перевозиться небезпечний вантаж;
  • хто із суб’єктів перевезення виступає страхувальником (відправник, перевізник, отримувач небезпечного вантажу).

Страхування відповідальності експедиторів та перевізників

Головне завдання страхування відповідальності полягає в тому, щоб захистити майнові і фінансові інтереси Страхувальника. Для транспортних операторів, автоперевізників і експедиторів "НІКО Страхування" пропонує спеціальний поліс страхування відповідальності з урахуванням специфіки внутрішніх і міжнародних перевезень.

Об'єкти страхування:

 • майнові інтереси Страхувальника, пов'язані з ризиком виникнення у нього обов'язку відшкодувати заподіяні іншим особам збитки у зв'язку з виконанням своїх зобов'язань по перевезенню вантажів;
 • витрати, викликані необхідністю розслідування обставин страхового випадку, захисту інтересів Страхувальника в органах державної влади або проведення робіт по рятуванню вантажу (за бажанням клієнта).

Ризики, що покриваються:

 • відповідальність за вантаж, включаючи страхування в рамках Конвенції КДПВ і внутрішнього законодавства України; наприклад, в разі пошкодження, загибелі, втрати вантажу при ДТП, пожежі, перекидання транспортного засобу, розкрадання;
 • відповідальність за фінансові втрати правомочної за договором перевезення особи, наприклад, за прострочення в доставці вантажу, неправильну відправку вантажу;
 • відповідальність за збиток, заподіяний вантажем майну, життю або здоров'ю третіх осіб;
 • відповідальність Страхувальника перед власником трейлера або контейнера, що виникла внаслідок втрати, загибелі або пошкодження трейлера або контейнера;
 • витрати по рятуванню вантажу, а також по зменшенню збитку і встановленню його розміру;
 • судові витрати;
 • митні ризики - ризик відповідальності Страхувальника перед митними органами по сплаті митних платежів внаслідок втрати вантажу або недоставлення його в митницю місця призначення.

Страхування митних ризиків:

 • пропонується в рамках комплексного поліса страхування відповідальності автоперевізника;
 • покликаний захистити майнові інтереси перевізників - тримачей книжок МДП при пред'явленні до них митними органами претензій по сплаті митного збору, податків і будь-яких відсотків в разі порушень процедури доставки товарів;

Додатково може бути застрахована:

 • відповідальність за передачу вантажу неправомочній особі;
 • відповідальність за втрату товаросупровідних документів, за винятком книжок МДП;

Вартість страхування залежить від:

 • напрямку перевезень;
 • номенклатури вантажів;
 • об'ємiв перевезень;
 • вибраних ризикiв і лімітiв відповідальності по ним;
 • кількості транспортних засобів.

СПЕЦІАЛЬНІ БОНУСИ І ПЕРЕВАГИ:

 • розстрочка оплати страхового платежу;
 • спрощена документарна система відшкодування збитків;
 • цілодобова оперативна допомога;
 • сервис в будь-якій точці земної кулі;

Страхувальникам гарантується строга конфіденційність щодо наданої інформації, а також максимальне дотримання інтересів Страхувальників при здійсненні страхових виплат.

Вартість поліса:

 • визначається індивідуально для кожного Клієнта;
 • залежить від вибраних ризиків і лімітів відповідальності за ними, номенклатури вантажів, що транспортуються, об'ємів діяльності Страхувальника і інших чинників.

Професійна відповідальність нотаріусів

 • Об’єктом страхування виступає:

  • майнові інтереси Страхувальника (нотаріальні контори і приватні нотаріуси), пов’язані із зобов’язанням останнього відшкодувати збитки, нанесені третім особам унаслідок своєї професійної діяльності.
 • Ризики, що покриваються:

  • нанесення шкоди третім особам унаслідок помилок та упущень, ненавмисно здійснених нотаріусами в процесі виконання своїх професійних обов’язків
 • Що впливає на вартість страхування:

  • стаж роботи нотаріуса
  • ліміт відповідальності

Загальногромадянська відповідальність

 • Об'єктом страхування виступає:

  • майнові інтереси, пов'язані з відповідальністю Страхувальника за відшкодування збитку, завданного життю, здоров'ю та / або майну третіх осіб у процесі здійснення діяльності, передбаченої договором страхування.
 • Ризики, що покриваються:

  • пошкодження або знищення майна третіх осіб;
  • нанесення шкоди життю і здоров'ю третіх осіб.
 • Що впливає на вартість страхування:

  • ліміт страхового покриття;
  • розмір франшизи.

Відповідальність митного брокера

 • Об’єктом страхування виступає:

  • майнові інтереси Страхувальника (митного брокера), пов’язані з зобов’язанням останнього відшкодувати збитки, нанесені третім особам унаслідок неналежного виконання своїх обов’язків при здійсненні професійної діяльності.
 • Ризики, що покриваються:

  • втрата (загибель), недостача або пошкодження товарів, транспортних засобів, які належать третім особм;
  • порушення строків декларації даних про товари і транспортні засоби та їх митний режим;
  • невірне і несвоєчасне нарахування митних платежів;
  • сплата третім особам завищених митних зборів відносно задекларованих товарів і транспортних засобів;
  • несплата (неповна сплата) митних платежів відносно задекларованих товарів і транспортних засобів;
  • недотримання умов та обмежень на використання і розпорядження товарами і транспортними засобами, по відношенню до яких митне оформлення не завершене, до їх випуску або надання третій особі в розпорядження у відповідності з обраним митним режимом;
  • вилучення товарів, транспортних засобів, накладення арешту в результаті ненавмисних порушень Страхувальником митних правил;
  • розголошення отриманої від представленої третьої особи інформації, яка являється комерційною, банківською таємницею або конфіденційною інформацією.
 • Що впливає на вартість страхування:

  • стаж та кількість працівників на фірмі митних брокерів.

Добровільна громадянська відповідальність на транспорті

 • Об’єктом страхування виступає:

  • майнові інтереси, пов’язані з відповідальністю власників транспортних засобів за відшкодування збитків, нанесених життю, здоров’ю та/або майну третіх осіб унаслідок ДТП.
 • Ризики, що покриваються:

  • нанесення шкоди майну третіх осіб унаслідок ДТП з вини водія, який управляв автомобілем, вказаним у договорі страхування.
  • ліміт страхового покриття;
  • розмір франшизи;
  • водійський стаж та вік водія;
  • тип транспортного засобу;
  • кількість транспортних засобів.

Страховой случай
 • Ваши действия при необходимости получения услуг, предксмотренных Договором страхования

  Немедленно, как только появится возможность, но не позднее 72 часов, позвоните в ассистанскую компанию или ее представителю и сообщите следующую информацию:

  • фамилия и имя, номер Договора и срок его действия;

  • характер события, которое произошло с Вами или другим Застрахованным лицом;

  • ваше местонахождение и номер контактного телефона.

  Пожалуйста, следуйте всем указаниям диспетчера ассистанской компании или его представителя. От этого зависит Ваше здоровье!

  В течение суток Ваш телефонной звонок будет принят оператором ассистанской компании по номерам телефонов, которые указаны в договоре страхования.

  Если состояние Вашего здоровья не позволяет обратиться в представительство ассистанской компании до начала лечения, при первой возможности предъявите Договор представителям медицинской службы и немедленно позвоните в ассистанскую компанию или Страховщику, или Субъекту туристической деятельности, который реализовал Вам Договор страхования.

  Дополнительно сообщаем, что ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НИКО СТРАХОВАНИЕ» сотрудничает со следующими ассистанскими компаниями:


  • SOS SERVICE UKRAINE
  Tel +380 44 500 16 52
  Viber: +380 67 443 87 06
  e-mail: madex@sos-service.com.ua        
  тел. для отправки SMS: +38 067 443 87 06


  • NOVA ASSISTANCE

           Tel: +380443745026
           internetional Mob./ WhatsApp +373 79 005 222
           e-mail: office@novasist.net
           www.facebook.com/novaassistance/ (для связи с помощью личных сообщений через Фейсбук)


  • BALT  ASSISTANCE UKRAINE
           Tel: + 38 044 500 14 00
           Viber: + 38 098 071 45 72 (только для письменных сообщений или заказа обратной связи, аудио- связь не поддерживается)
           SKYPE: baltassis (только для письменных сообщений или заказа обратной связи, аудио- связь не поддерживается)
           e-mail: claim@calltravel.eu
           тел.для отправки SMS: +38 093 702 85 55
  • SAVITAR GROUP

           + 380 44 599 54 04
           e-mail: ukr@savitar-gr.com
           Skype name: savitar044


  • SMILE ASSISTANCE

  +380 44 287 88 70

  Обращаем Ваше внимание на то, что соответствующая ассистанская компания указана в Вашем договоре страхования.

 • Действия при наступлении страхового случая:

  • Немедленно, но не позже одного часа после наступления случая, который имеет признаки страхового, сообщить и вызвать на место события представителей компетентных органов (в согласовании с характером события), дождаться и получить от них документы, Которые подтверждают факт, время и обстоятельства события.
  • Позвонить в круглосуточный справочно-информационный центр  ОБЩЕСТВА С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НИКО СТРАХОВАНИЕ» со стационарного или мобильного телефона:
  • (044) 200 3 апреля
  • 0800303333 (звонки по Украине бесплатные).
  Оператор центра скоординирует действия, при необходимости, вызовет скорую помощь, эвакуатор и аварийного комиссара.

  Сообщить оператору свое ФИО, место, время события, повреждения в результате ДТП и номер договора страхования (номер указан в Вашей сервисной карточке), также узнайте порядок действий, необходимых в Вашей ситуации;
 • В течении 2-х рабочих дней, написать заявление о наступлении страхового случая в ОДО «НИКО СТРАХОВАНИЕ» (в офисе компании или рекомендационным письмом, курьером, факсом)
 • Действия при наступлении ДТП или второго варианта, кроме кражи

  • Включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки;

   • при ДТП - вызвать патрульную службу или представителей ГАИ (для ОТДЕЛЬНЫХ регионов);
   • при пожаре или замыкании электропроводки - пожарную охрану;
   • при повреждении Вашего автомобиля в результате противоправных действий третьих лиц - Патрульную службу или инспекторов МВД (для ОТДЕЛЬНЫХ регионов)
  • при возможности Получить от сотрудников компетентного органа следующие документы:

   • При ДТП (дорожно-транспортное происшествие)

    • а) справку о регистрации ДТП с указанием полученных автотранспортом механических повреждений (для ОТДЕЛЬНЫХ регионов);
   • При ПДТЛ (противоправные действия третьих лиц)

    • a) справку (талон), что подтверждает Ваше обращение в отделение МВД
    • b) справку о возбуждении криминального дела, или справку о отказе возбуждения криминального дела, если в ходе поисковой деятельности правонарушителя не удалось обнаружить
   • При стихийных явлениях

    • a) справку с областного (районного) Гидрометцентр о влияние атмосферных явлений.
   • При пожаре

    • а) акт пожарной службы о случай, где будет четко указана дата, время и причины возникновения пожара.    

  В ДТП страхователь должен помнить следующее:

  • в прибытия патрульной службы или инспектора ГАИ НЕ изменять положение предметов или транспортных средств, Которые имеют отношение к ДТП, кроме случаев, когда необходимо ПРЕДОСТАВИТЬ экстренную помощь пострадавшим;
  • не давать никаких письменных обещаний и НЕ делать никаких заявленный;
  • не в коем случае не узнал добровольно свою вину; даже Очевидная, на Ваш взгляд, ситуация может обернутся Самым непредсказуемым образом, поэтому полную или частичную вину определяют компетентны органы;
  • все документы (по исключением объяснений других участников и очевидцев аварии) оформляются на месте ДТП в вашем присутствии; Вы имеете право делать свои замечания, указывать на важные, на ваш взгляд, обстоятельства и требовать их указания в документах, все графы и разделы в первичных документах Должны быть заполнены или перечеркнуты, если они не несут никакой информации;
  • эвакуацию автомобиля с места происшествия можно делать только после документального оформления факта ДТП сотрудниками патрульной службы или ГАИ и получения от них соответствующего разрешения; стоимость эвакуации Страховая компания возместит Вам в размере лимита установленного в договоре страхования;
  • Согласно Приказа МВД Украины от 07.11.2015 № 1395 «Об утверждение Инструкции с оформления полицейскими материалов о административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированных в неавтоматическом режиме», форма первичной справки о повреждения транспортных средств в дорожно-транспортном происшествии и порядок ее выдачи полицейскими не предусмотрена. Поэтому в городах, где начала свою работу патрульная полиция, при оформлении ДТП первичная справка о повреждениях транспортных средств в ДТП больше НЕ оформляется.

  Действия при угоне застрахованного транспортного средства

  • немедленно, как только Вам станет известно о том, что случилось, необходимо вызвать сотрудников полиции;
  • в течение срока, предусмотренного УПК Украины, сотрудники полиции должны выдать Вам документ, подтверждающий открытие уголовного дела по факту похищения;

  Страхователь должен помнить следующее: никогда не оставляйте (даже если Вы выходите на несколько минут) документы на автомобиль (тех. паспорт, доверенность) и ключ зажигания \ доступа в транспортном средстве, поскольку выплата страхового возмещения в случае угона осуществляется СК только при наличии документов на автомобиль (тех. паспорт, доверенность) и полного комплекта ключей.

  После документального оформления страхового случая Вы можете получить консультацию непосредственно у сотрудников отдела урегулирования убытков  «НИКО СТРАХОВАНИЕ" по телефонам:

  • (044) 200 04 03
  • (044) 200 04 04 з 9:00 до 18:00
  • 0800303333 (звонки по Украине бесплатные)
Контакти