АКЦІЇ КАЛЬКУЛЯТОР

Страхування подорожей

Страхування при подорожі за кордон

Туристичне страхування - це ефективний механізм, який дозволяє уникнути непередбачених фінансових витрат. Ці витрати можуть виникнути під час поїздки в результаті раптового розладу здоров'я або отримання травми внаслідок нещасного випадку.

Міжнародний договір страхування від ТДВ "НІКО СТРАХУВАННЯ" - це повний комплекс страхових послуг і гарантія відсутності непередбачених фінансових витрат, пов'язаних з організацією та оплатою екстрених медичних та інших послуг під час перебування за межами України.

Договір включає такі види страхування:

 • Страхування медичних та інших витрат
 • Страхування від нещасного випадку
 • Додаткове медичне страхування
 • Страхування ризику неможливості здійснення зарубіжної поїздки

Страхування медичних та інших витрат

Ці програми дозволяють отримати невідкладну медичну допомогу за кордоном внаслідок раптового гострого захворювання або нещасного випадку, та включають в себе наступний перелік послуг:

Програма А

 •  Невідкладна медична допомога (амбулаторна та стаціонарна), в т.ч. при захворюванні на COVID-19.
 •  Невідкладна стоматологічна допомога:
          -при виникненні гострого зубного болю - до 150 Євро,
          -внаслідок настання нещасного випадку - до 300 Євро.
 •  Транспортування Застрахованої особи, в разі клінічної необхідності, за  медичними показаннями  виключно до найближчої профільної лікарні або лікаря.
 •  Репатріація Застрахованої особи.
Договір 1

Програма А1

 • Невідкладна медична допомога (амбулаторна та стаціонарна) , в т.ч. при захворюванні на COVID-19.
 • Невідкладна стоматологічна допомога в межах ліміту витрат в сумі еквівалентній 150 Євро.
 • Репатріація (медична евакуація) Застрахованої особи з-за кордону у країну її проживання.
 • Репатріація останків Застрахованої особи в країну проживання/поховання тіла в країні його знаходження.
Договір 2

Програма В включає в себе всі умови програми А, а також (додатково до Програми А):

 • Візит третьої особи у випадку перебування Застрахованої особи в клініці протягом більш ніж 10 (десяти) діб;
 • Дострокове повернення Застрахованої особи;
 • Евакуація дітей;
 • Заміщення Застрахованої особи;
 • Допомога при розшуку загубленого багажу;
 • Допомога при втраті особистих документів та квитків на рейсовий транспорт - до 200 Євро;
 • Діагностичні обстеження на COVID-19;
 • Контрольне діагностичне обстеження на COVID-19;
 • Обсервація у випадку захворювання на COVID-19;
 • Витрати на повернення у випадку захворювання на COVID-19.  
Договір 1

Страхування від нещасного випадку

Ця програма страхування дозволяє Застрахованим особам отримати грошову компенсацію в результаті нещасного випадку. Є додатковою програмою і може бути придбана разом із програмою страхування медичних витрат.

Страховим випадком є нещасний випадок, який стався із Застрахованою особою протягом періоду дії Договору страхування і привів до:

 • розладу здоров'я Застрахованої особи - таких наслідків нещасного випадку як: травматичне ушкодження здоров'я (травма, забій, рана, перелом, черепно-мозкова травма, розрив органів, звязок, сухожиль та ін), а також опік, утоплення, обмороження, переохолодження, теплової удар, раптове удушення, випадкове гостре отруєння отруйними рослинами, хімічними або токсичними речовинами (промисловими або побутовими), ліками - виплата проводиться відповідно до "Таблиці страхових виплат при настанні страхових випадків";
 • смерті Застрахованої особи - виплачується 100% страхової суми.

Додаткове медичне страхування (додатково до Програми А)

Страховим випадком є розлад здоров'я Застрахованої особи внаслідок раптового захворювання або нещасного випадку, внаслідок яких проводилося лікування Застрахованої особи в період перебування за кордоном.

Страховик організовує і оплачує подальше лікування Застрахованої особи після її повернення в країну постійного проживання. Необхідність подальшого лікування Застрахованої особи після її повернення в країну постійного проживання визначає Асистанська компанія або медичний заклад, що є її партнером. 

Обов'язкова умова для лікування Застрахованої особи після повернення в країну постійного проживання - медична допомога під час зарубіжної поїздки йому була надана за участю асистанської компанії.

Копії медичних документів, які підтверджують надання за кордоном медичних послуг Застрахованій особі і говорять про необхідність продовження її лікування після повернення в країну постійного проживання, повинні бути надані Страховику шляхом факсимільного повідомлення не пізніше ніж за 24 години до прибуття Застрахованої особи в Україну. Оригінали цих документів передаються Страховику після прибуття в Україну.

Страхування ризику неможливості здійснення зарубіжної поїздки (додатково до Програми А)

Ця програма дозволяє Застрахованій особі уникнути фінансових втрат у разі непередбаченої відмови від раніше заброньованої і оплаченої поїздки, якщо неможливість здійснення поїздки пов'язана з такими подіями:

 • раптове захворювання або нещасний випадок, що сталися з Застрахованою особою і потребували лікування в умовах стаціонару;
 • раптове захворювання або нещасний випадок, що сталися з одним з найближчих родичів Застрахованої особи, і вимагали лікування в умовах стаціонару;
 • смерть одного з найближчих родичів Застрахованої особи;
 • отримання Застрахованою особою судової повістки, згідно з якою необхідно приймати участь у судових засіданнях або рішення органів внутрішніх справ про обмеження прав Застрахованої гособи в частині свободи її пересування у зв'язку із порушенням кримінальної справи;
 • відмова Застрахованої особи від закордонної поїздки, через пошкодження частини особистого майна цієї особи при пожежі, стихійного лиха, аварії систем водопостачання, опалення чи каналізації, ДТП, при протиправних діях третіх осіб; при цьому прогнозований розмір збитку повинен становити не менше еквіваленту 2000 Євро;
 • запізнення Застрахованої особи на літак, потяг, теплохід або автобус, внаслідок затримки прибуття маршрутного транспортного засобу; при цьому, очікуваний час прибуття має відрізнятися не менше ніж на 2 години від часу відправлення транспортного засобу для подальшої подорожі Застрахованої особи;
 •  раптове захворювання на COVID-19, що сталось із Застрахованою особою, та вимагало лікування цієї особи в амбулаторних умовах та/або в умовах стаціонару;
 • раптове захворювання на COVID-19, що сталось з одним із найближчих родичів Застрахованої особи, який є застрахованим за програмою страхування ризику неможливості здійснення зарубіжної поїздки за тим же договором страхування, що й Застрахована особа, та за умови, що дане раптове захворювання на COVID-19 вимагало лікування цього із найближчих родичів Застрахованої особи в амбулаторних умовах та/або в умовах стаціонару.
 Договір за цією програмою укладається одночасно із договором на період однієї чи декількох закордонних поїздок Застрахованої особи, згідно з основною програмою страхування (глави 1,2 цього Договору), але не менше, ніж за 5 (п’ять) календарних днів до початку подорожі.  

 Застрахованій особі відшкодовується наступний матеріальний збиток, понесений ним з-за неможливості здійснення подорожі:

 • грошова сума, яка утримується туристичною фірмою в разі припинення дії договору про надання Застрахованій особі туристичних послуг, відповідно до умов договору на туристичне обслуговування;
 • сума грошових коштів, витрачених Застрахованою особою для здійснення зарубіжної поїздки в туристичних цілях і які не повертаються у разі відмови від поїздки: частину вартості квитків на транспортний засіб для проїзду до пункту призначення і повернення в країну проживання, яка не повертається транспортною організацією; вартість бронювання і оплати проживання.

Максимальний розмір фінансової відповідальності Страховика не може перевищувати:

 • страхову суму за договором страхування;
 • фактичну суму, витрачену Застрахованою особою для здійснення зарубіжної поїздки.

Страхування подорожуючих  по Україні

Договір страхування подорожуючих по Україні ТДВ "НІКО СТРАХУВАННЯ" забезпечує комплексний захист мандрівника під час поїздок по Україні.

Договір включає такі види страхування:

 • Страхування медичних витрат
 • Страхування від нещасного випадку

Страхування медичних витрат

Ця програма дозволяє отримати невідкладну медичну допомогу внаслідок раптового гострого захворювання або нещасного випадку та включає в себе наступний перелік послуг:

 • Невідкладна медична допомога (в тому числі при захворюванні на COVID-19). 
 • Невідкладна стоматологічна допомога - до 250 гривень. 
 • Транспортування в разі клінічної необхідності за медичними показаннями виключно до найближчої профільної клініці чи лікаря. 

Страхування від нещасного випадку

Ця програма страхування дозволяє Застрахованим особам отримати грошову компенсацію в результаті нещасного випадку. Є додатковою програмою і може бути придбана разом зі страхуванням медичних витрат.

Страховим випадком є ​​нещасний випадок, який стався із Застрахованою особою протягом періоду дії Договору страхування і привів до:

 • розладу здоров'я Застрахованої особи - таких наслідків нещасного випадку як: травматичне ушкодження здоров'я (травма, забій, рана, перелом, черепно-мозкова травма, розрив органів, звязок, сухожиль та ін), а також опік, утоплення, обмороження, переохолодження, теплової удар, раптове удушення, випадкове гостре отруєння отруйними рослинами, хімічними або токсичними речовинами (промисловими або побутовими), ліками - виплата проводиться відповідно до "Таблиці страхових виплат при настанні страхових випадків";
 •  смерті Застрахованої особи - виплачується 100% страхової суми.
Страховой случай
 • Ваши действия при необходимости получения услуг, предксмотренных Договором страхования

  Немедленно, как только появится возможность, но не позднее 72 часов, позвоните в ассистанскую компанию или ее представителю и сообщите следующую информацию:

  • фамилия и имя, номер Договора и срок его действия;

  • характер события, которое произошло с Вами или другим Застрахованным лицом;

  • ваше местонахождение и номер контактного телефона.

  Пожалуйста, следуйте всем указаниям диспетчера ассистанской компании или его представителя. От этого зависит Ваше здоровье!

  В течение суток Ваш телефонной звонок будет принят оператором ассистанской компании по номерам телефонов, которые указаны в договоре страхования.

  Если состояние Вашего здоровья не позволяет обратиться в представительство ассистанской компании до начала лечения, при первой возможности предъявите Договор представителям медицинской службы и немедленно позвоните в ассистанскую компанию или Страховщику, или Субъекту туристической деятельности, который реализовал Вам Договор страхования.

  Дополнительно сообщаем, что ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НИКО СТРАХОВАНИЕ» сотрудничает со следующими ассистанскими компаниями:


  • SOS SERVICE UKRAINE
  Tel +380 44 500 16 52
  Viber: +380 67 443 87 06
  e-mail: madex@sos-service.com.ua        
  тел. для отправки SMS: +38 067 443 87 06


  • NOVA ASSISTANCE

           Tel: +380443745026
           internetional Mob./ WhatsApp +373 79 005 222
           e-mail: office@novasist.net
           www.facebook.com/novaassistance/ (для связи с помощью личных сообщений через Фейсбук)


  • BALT  ASSISTANCE UKRAINE
           Tel: + 38 044 500 14 00
           Viber: + 38 098 071 45 72 (только для письменных сообщений или заказа обратной связи, аудио- связь не поддерживается)
           SKYPE: baltassis (только для письменных сообщений или заказа обратной связи, аудио- связь не поддерживается)
           e-mail: claim@calltravel.eu
           тел.для отправки SMS: +38 093 702 85 55
  • SAVITAR GROUP

           + 380 44 599 54 04
           e-mail: ukr@savitar-gr.com
           Skype name: savitar044


  • SMILE ASSISTANCE

  +380 44 287 88 70

  Обращаем Ваше внимание на то, что соответствующая ассистанская компания указана в Вашем договоре страхования.

 • Действия при наступлении страхового случая:

  • Немедленно, но не позже одного часа после наступления случая, который имеет признаки страхового, сообщить и вызвать на место события представителей компетентных органов (в согласовании с характером события), дождаться и получить от них документы, Которые подтверждают факт, время и обстоятельства события.
  • Позвонить в круглосуточный справочно-информационный центр  ОБЩЕСТВА С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НИКО СТРАХОВАНИЕ» со стационарного или мобильного телефона:
  • (044) 200 3 апреля
  • 0800303333 (звонки по Украине бесплатные).
  Оператор центра скоординирует действия, при необходимости, вызовет скорую помощь, эвакуатор и аварийного комиссара.

  Сообщить оператору свое ФИО, место, время события, повреждения в результате ДТП и номер договора страхования (номер указан в Вашей сервисной карточке), также узнайте порядок действий, необходимых в Вашей ситуации;
 • В течении 2-х рабочих дней, написать заявление о наступлении страхового случая в ОДО «НИКО СТРАХОВАНИЕ» (в офисе компании или рекомендационным письмом, курьером, факсом)
 • Действия при наступлении ДТП или второго варианта, кроме кражи

  • Включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки;

   • при ДТП - вызвать патрульную службу или представителей ГАИ (для ОТДЕЛЬНЫХ регионов);
   • при пожаре или замыкании электропроводки - пожарную охрану;
   • при повреждении Вашего автомобиля в результате противоправных действий третьих лиц - Патрульную службу или инспекторов МВД (для ОТДЕЛЬНЫХ регионов)
  • при возможности Получить от сотрудников компетентного органа следующие документы:

   • При ДТП (дорожно-транспортное происшествие)

    • а) справку о регистрации ДТП с указанием полученных автотранспортом механических повреждений (для ОТДЕЛЬНЫХ регионов);
   • При ПДТЛ (противоправные действия третьих лиц)

    • a) справку (талон), что подтверждает Ваше обращение в отделение МВД
    • b) справку о возбуждении криминального дела, или справку о отказе возбуждения криминального дела, если в ходе поисковой деятельности правонарушителя не удалось обнаружить
   • При стихийных явлениях

    • a) справку с областного (районного) Гидрометцентр о влияние атмосферных явлений.
   • При пожаре

    • а) акт пожарной службы о случай, где будет четко указана дата, время и причины возникновения пожара.    

  В ДТП страхователь должен помнить следующее:

  • в прибытия патрульной службы или инспектора ГАИ НЕ изменять положение предметов или транспортных средств, Которые имеют отношение к ДТП, кроме случаев, когда необходимо ПРЕДОСТАВИТЬ экстренную помощь пострадавшим;
  • не давать никаких письменных обещаний и НЕ делать никаких заявленный;
  • не в коем случае не узнал добровольно свою вину; даже Очевидная, на Ваш взгляд, ситуация может обернутся Самым непредсказуемым образом, поэтому полную или частичную вину определяют компетентны органы;
  • все документы (по исключением объяснений других участников и очевидцев аварии) оформляются на месте ДТП в вашем присутствии; Вы имеете право делать свои замечания, указывать на важные, на ваш взгляд, обстоятельства и требовать их указания в документах, все графы и разделы в первичных документах Должны быть заполнены или перечеркнуты, если они не несут никакой информации;
  • эвакуацию автомобиля с места происшествия можно делать только после документального оформления факта ДТП сотрудниками патрульной службы или ГАИ и получения от них соответствующего разрешения; стоимость эвакуации Страховая компания возместит Вам в размере лимита установленного в договоре страхования;
  • Согласно Приказа МВД Украины от 07.11.2015 № 1395 «Об утверждение Инструкции с оформления полицейскими материалов о административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированных в неавтоматическом режиме», форма первичной справки о повреждения транспортных средств в дорожно-транспортном происшествии и порядок ее выдачи полицейскими не предусмотрена. Поэтому в городах, где начала свою работу патрульная полиция, при оформлении ДТП первичная справка о повреждениях транспортных средств в ДТП больше НЕ оформляется.

  Действия при угоне застрахованного транспортного средства

  • немедленно, как только Вам станет известно о том, что случилось, необходимо вызвать сотрудников полиции;
  • в течение срока, предусмотренного УПК Украины, сотрудники полиции должны выдать Вам документ, подтверждающий открытие уголовного дела по факту похищения;

  Страхователь должен помнить следующее: никогда не оставляйте (даже если Вы выходите на несколько минут) документы на автомобиль (тех. паспорт, доверенность) и ключ зажигания \ доступа в транспортном средстве, поскольку выплата страхового возмещения в случае угона осуществляется СК только при наличии документов на автомобиль (тех. паспорт, доверенность) и полного комплекта ключей.

  После документального оформления страхового случая Вы можете получить консультацию непосредственно у сотрудников отдела урегулирования убытков  «НИКО СТРАХОВАНИЕ" по телефонам:

  • (044) 200 04 03
  • (044) 200 04 04 з 9:00 до 18:00
  • 0800303333 (звонки по Украине бесплатные)
Контакти