АКЦІЇ КАЛЬКУЛЯТОР

Страхування подорожей

Страхування при подорожі за кордон

Туристичне страхування - це ефективний механізм, який дозволяє уникнути непередбачених фінансових витрат. Ці витрати можуть виникнути під час поїздки в результаті раптового розладу здоров'я або отримання травми внаслідок нещасного випадку.

Міжнародний договір страхування від ТДВ "НІКО СТРАХУВАННЯ" - це повний комплекс страхових послуг і гарантія відсутності непередбачених фінансових витрат, пов'язаних з організацією та оплатою екстрених медичних та інших послуг під час перебування за межами України.

Договір включає такі види страхування:

 • Страхування медичних та інших витрат
 • Страхування від нещасного випадку
 • Додаткове медичне страхування
 • Страхування ризику неможливості здійснення зарубіжної поїздки

Страхування медичних та інших витрат

Ці програми дозволяють отримати невідкладну медичну допомогу за кордоном внаслідок раптового гострого захворювання або нещасного випадку, та включають в себе наступний перелік послуг:

Програма А

 •  Невідкладна медична допомога (амбулаторна та стаціонарна), в т.ч. при захворюванні на COVID-19.
 •  Невідкладна стоматологічна допомога:
          -при виникненні гострого зубного болю - до 150 Євро,
          -внаслідок настання нещасного випадку - до 300 Євро.
 •  Транспортування Застрахованої особи, в разі клінічної необхідності, за  медичними показаннями  виключно до найближчої профільної лікарні або лікаря.
 •  Репатріація Застрахованої особи.
Договір за програмою А

Програма А1

 • Невідкладна медична допомога (амбулаторна та стаціонарна) , в т.ч. при захворюванні на COVID-19.
 • Невідкладна стоматологічна допомога в межах ліміту витрат в сумі еквівалентній 150 Євро.
 • Репатріація (медична евакуація) Застрахованої особи з-за кордону у країну її проживання.
 • Репатріація останків Застрахованої особи в країну проживання/поховання тіла в країні його знаходження.
Договір за програмою А1

Програма В включає в себе всі умови програми А, а також (додатково до Програми А):

 • Візит третьої особи у випадку перебування Застрахованої особи в клініці протягом більш ніж 10 (десяти) діб;
 • Дострокове повернення Застрахованої особи;
 • Евакуація дітей;
 • Заміщення Застрахованої особи;
 • Допомога при розшуку загубленого багажу;
 • Допомога при втраті особистих документів та квитків на рейсовий транспорт - до 200 Євро;
 • Діагностичні обстеження на COVID-19;
 • Контрольне діагностичне обстеження на COVID-19;
 • Обсервація у випадку захворювання на COVID-19;
 • Витрати на повернення у випадку захворювання на COVID-19.  
Договір за програмою B

Страхування від нещасного випадку

Ця програма страхування дозволяє Застрахованим особам отримати грошову компенсацію в результаті нещасного випадку. Є додатковою програмою і може бути придбана разом із програмою страхування медичних витрат.

Страховим випадком є нещасний випадок, який стався із Застрахованою особою протягом періоду дії Договору страхування і привів до:

 • розладу здоров'я Застрахованої особи - таких наслідків нещасного випадку як: травматичне ушкодження здоров'я (травма, забій, рана, перелом, черепно-мозкова травма, розрив органів, звязок, сухожиль та ін), а також опік, утоплення, обмороження, переохолодження, теплової удар, раптове удушення, випадкове гостре отруєння отруйними рослинами, хімічними або токсичними речовинами (промисловими або побутовими), ліками - виплата проводиться відповідно до "Таблиці страхових виплат при настанні страхових випадків";
 • смерті Застрахованої особи - виплачується 100% страхової суми.

Додаткове медичне страхування (додатково до Програми А)

Страховим випадком є розлад здоров'я Застрахованої особи внаслідок раптового захворювання або нещасного випадку, внаслідок яких проводилося лікування Застрахованої особи в період перебування за кордоном.

Страховик організовує і оплачує подальше лікування Застрахованої особи після її повернення в країну постійного проживання. Необхідність подальшого лікування Застрахованої особи після її повернення в країну постійного проживання визначає Асистанська компанія або медичний заклад, що є її партнером. 

Обов'язкова умова для лікування Застрахованої особи після повернення в країну постійного проживання - медична допомога під час зарубіжної поїздки йому була надана за участю асистанської компанії.

Копії медичних документів, які підтверджують надання за кордоном медичних послуг Застрахованій особі і говорять про необхідність продовження її лікування після повернення в країну постійного проживання, повинні бути надані Страховику шляхом факсимільного повідомлення не пізніше ніж за 24 години до прибуття Застрахованої особи в Україну. Оригінали цих документів передаються Страховику після прибуття в Україну.

Страхування ризику неможливості здійснення зарубіжної поїздки (додатково до Програми А)

Ця програма дозволяє Застрахованій особі уникнути фінансових втрат у разі непередбаченої відмови від раніше заброньованої і оплаченої поїздки, якщо неможливість здійснення поїздки пов'язана з такими подіями:

 • раптове захворювання або нещасний випадок, що сталися з Застрахованою особою і потребували лікування в умовах стаціонару;
 • раптове захворювання або нещасний випадок, що сталися з одним з найближчих родичів Застрахованої особи, і вимагали лікування в умовах стаціонару;
 • смерть одного з найближчих родичів Застрахованої особи;
 • отримання Застрахованою особою судової повістки, згідно з якою необхідно приймати участь у судових засіданнях або рішення органів внутрішніх справ про обмеження прав Застрахованої гособи в частині свободи її пересування у зв'язку із порушенням кримінальної справи;
 • відмова Застрахованої особи від закордонної поїздки, через пошкодження частини особистого майна цієї особи при пожежі, стихійного лиха, аварії систем водопостачання, опалення чи каналізації, ДТП, при протиправних діях третіх осіб; при цьому прогнозований розмір збитку повинен становити не менше еквіваленту 2000 Євро;
 • запізнення Застрахованої особи на літак, потяг, теплохід або автобус, внаслідок затримки прибуття маршрутного транспортного засобу; при цьому, очікуваний час прибуття має відрізнятися не менше ніж на 2 години від часу відправлення транспортного засобу для подальшої подорожі Застрахованої особи;
 •  раптове захворювання на COVID-19, що сталось із Застрахованою особою, та вимагало лікування цієї особи в амбулаторних умовах та/або в умовах стаціонару;
 • раптове захворювання на COVID-19, що сталось з одним із найближчих родичів Застрахованої особи, який є застрахованим за програмою страхування ризику неможливості здійснення зарубіжної поїздки за тим же договором страхування, що й Застрахована особа, та за умови, що дане раптове захворювання на COVID-19 вимагало лікування цього із найближчих родичів Застрахованої особи в амбулаторних умовах та/або в умовах стаціонару.
 Договір за цією програмою укладається одночасно із договором на період однієї чи декількох закордонних поїздок Застрахованої особи, згідно з основною програмою страхування (глави 1,2 цього Договору), але не менше, ніж за 5 (п’ять) календарних днів до початку подорожі.  

 Застрахованій особі відшкодовується наступний матеріальний збиток, понесений ним з-за неможливості здійснення подорожі:

 • грошова сума, яка утримується туристичною фірмою в разі припинення дії договору про надання Застрахованій особі туристичних послуг, відповідно до умов договору на туристичне обслуговування;
 • сума грошових коштів, витрачених Застрахованою особою для здійснення зарубіжної поїздки в туристичних цілях і які не повертаються у разі відмови від поїздки: частину вартості квитків на транспортний засіб для проїзду до пункту призначення і повернення в країну проживання, яка не повертається транспортною організацією; вартість бронювання і оплати проживання.

Максимальний розмір фінансової відповідальності Страховика не може перевищувати:

 • страхову суму за договором страхування;
 • фактичну суму, витрачену Застрахованою особою для здійснення зарубіжної поїздки.

Страхування подорожуючих  по Україні

Договір страхування подорожуючих по Україні ТДВ "НІКО СТРАХУВАННЯ" забезпечує комплексний захист мандрівника під час поїздок по Україні.

Договір включає такі види страхування:

 • Страхування медичних витрат
 • Страхування від нещасного випадку

Страхування медичних витрат

Ця програма дозволяє отримати невідкладну медичну допомогу внаслідок раптового гострого захворювання або нещасного випадку та включає в себе наступний перелік послуг:

 • Невідкладна медична допомога (в тому числі при захворюванні на COVID-19). 
 • Невідкладна стоматологічна допомога - до 250 гривень. 
 • Транспортування в разі клінічної необхідності за медичними показаннями виключно до найближчої профільної клініці чи лікаря. 

Страхування від нещасного випадку

Ця програма страхування дозволяє Застрахованим особам отримати грошову компенсацію в результаті нещасного випадку. Є додатковою програмою і може бути придбана разом зі страхуванням медичних витрат.

Страховим випадком є ​​нещасний випадок, який стався із Застрахованою особою протягом періоду дії Договору страхування і привів до:

 • розладу здоров'я Застрахованої особи - таких наслідків нещасного випадку як: травматичне ушкодження здоров'я (травма, забій, рана, перелом, черепно-мозкова травма, розрив органів, звязок, сухожиль та ін), а також опік, утоплення, обмороження, переохолодження, теплової удар, раптове удушення, випадкове гостре отруєння отруйними рослинами, хімічними або токсичними речовинами (промисловими або побутовими), ліками - виплата проводиться відповідно до "Таблиці страхових виплат при настанні страхових випадків";
 •  смерті Застрахованої особи - виплачується 100% страхової суми.
Страховий випадок
 • Ваші дії при необхідності отримання послуг, передбачених Договором страхування

  Негайно, як тільки з`явиться можливість, але не пізніше 72 годин, зателефонуйте до асистанської компанії або її представника та повідомте таку інформацію:

  • прізвище та ім’я, номер Договору і термін його дії;

  • характер події, яка сталася з Вами або іншою Застрахованою особою;

  • ваше місцезнаходження та номер контактного телефону.

  Будь ласка, дотримуйтесь усіх вказівок диспетчера асистанської компанії або її представника. Від цього залежить Ваше здоров’я!

  Протягом всієї доби Ваш телефонній дзвінок буде прийнято оператором асистанської компанії за телефонами, що вказані в Договорі страхування.

  Якщо стан Вашого здоров’я не дозволяє звернутись до представництва асистанської компанії до початку лікування, при першій нагоді пред’явіть Договір представникам медичної служби та негайно зателефонуйте до асистанської компанії або Страховика, або Суб’єкту туристичної діяльності, який реалізував Вам Договір страхування.

  Додатково повідомляємо, що ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІКО СТРАХУВАННЯ» співпрацює з наступними асистанськими компаніями:


  • SOS SERVICE UKRAINE
           Tel +380 44 500 16 52
           Viber: +380 67 443 87 06
           e-mail: madex@sos-service.com.ua         
           тел. для відправки SMS: +38 067 443 87 06
           Обслуговування в межах України: +38 044 224 97 92
           med@sos-service.com.ua      

  • NOVA ASSISTANCE
           Tel: +380443745026
           internetional Mob./ WhatsApp +373 79 005 222
           e-mail: office@novasist.net
           www.facebook.com/novaassistance/ (для зв'язку за допомогою особистих повідомлень через фейсбук)

  Звертаємо Вашу увагу на те, що відповідна асистанська компанія вказана у Вашому Договорі страхування.

 • Дії при настанні страхового випадку:

  • Негайно, але не пізніше однієї години після настання випадку, що має ознаки страхового, повідомити і викликати на місце події представників компетентних органів (відповідно до характеру події), дочекатися і отримати від них документи, які підтверджують факт настання, час і обставини події.

  • Зателефонувати в цілодобовий довідково-інформаційний центр ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКО СТРАХУВАННЯ" зі стаціонарного або мобільного телефону:

   • (044) 200 04 03
   • 0 800 303 333 (дзвінки в межах України безкоштовно)

   Оператор центру допоможе скоординувати дії, при необхідності, викличте швидку допомогу, евакуатор та аварійного комісара.

  • Повідомити оператору своє ПІБ, місце, час події, пошкодження в результаті події та номер договору страхування (номер зазначений у Вашій сервісній картці), також дізнайтеся порядок дій, які необхідно здійснити у Вашій ситуації;
  • Протягом 2 днів, не враховуючи вихідні та святкові, написати заяву про настання страхового випадку в ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКО СТРАХУВАННЯ".

  Дії при настанні ДТП або будь-якої іншої події, крім викрадення:

  • включити аварійну світлову сигналізацію й виставити знак аварійної зупинки;

   • при ДТП - викликати патрульну поліцію;
   • при пожежі або замиканні електропроводки - пожежну охорону;
   • при пошкодженні Вашого автомобіля в результаті протиправних дій третіх осіб – патрульну поліцію;
  • при можливості отримати від співробітника компетентного органу наступні документи:

   • При ДТП (дорожньо-транспортна пригода):

    • а) копію схеми ДТП та протоколу (за можливості фотофіксації);
   • При ПДТО (протиправні дії третіх осіб):

    • a) довідку, що підтверджує Ваше звернення до відділення поліції.
    • b) довідку про порушення кримінальної справи, або довідку про відмову в порушенні кримінальної справи, якщо в ході пошукової діяльності правопорушника не вдалося виявити.
   • При стихійних явищах:

    • a) довідку з обласного (районного) гідрометцентру про вплив атмосферних явищ.
   • При пожежі:

    • а) акт пожежної охорони про подію, де буде чітко зазначена дата, час і причини виникнення пожежі.

  При ДТП страхувальник повинен пам'ятати наступне:

  • до прибуття патрульної поліції не змінювати положення предметів або транспортних засобів, що мають відношення до ДТП, крім випадків, коли необхідне надання екстреної допомоги потерпілим;
  • не давайте ніяких письмових обіцянок і не робіть ніяких заяв;
  • у жодному разі не визнайте добровільно свою провину; навіть очевидна, на Ваш погляд, ситуація може обернутися самим непередбачуваним чином, тому повну або часткову провину визначають компетентні органи;
  • усі документи (за винятком пояснень інших учасників і очевидців аварії) оформлюються на місці ДТП відповідними представниками у вашій присутності; Ви маєте право робити свої зауваження, вказувати на важливі, з вашого погляду, обставини й вимагати їхнього зазначення в документах, усі графи й розділи в первинних документах повинні бути заповнені або закреслені якщо вони не несуть ніякої інформації;
  • евакуацію автомобіля з місця події можна зробити тільки після документального оформлення факту ДТП співробітниками патрульної поліції та отримання від них відповідного дозволу, вартість евакуації СК відшкодує Вам в розмірі ліміту встановленого в договорі страхування;
  • Згідно з Наказом МВС України від 07.11.2015 № 1395 «Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованих не в автоматичному режимі», форма первинної довідки про пошкодження транспортних засобів у дорожньо-транспортній пригоді та порядок її видачі поліцейськими не передбачена.

  Дії при викраденні застрахованого транспортного засобу:

  • негайно, як тільки Вам стане відомо про те, що трапилося, необхідно викликати співробітників поліції;
  • протягом строку, передбаченого КПК України, співробітники поліції повинні видати Вам документ, що підтверджуює відкриття кримінальної справи за фактом викрадення;

  Страхувальник повинен пам'ятати наступне: ніколи не залишайте (навіть якщо Ви виходите на декілька хвилин) документи на автомобіль (тех. паспорт, доручення) і ключ запалювання\доступу в транспортному засобі, оскільки виплата страхового відшкодування у випадку викрадення здійснюється СК тільки при наявності документів на автомобіль (тех. паспорт, доручення) і повного комплекту ключів.

  Після документального оформлення страхового випадку Ви можете отримати консультацію безпосередньо у співробітників відділу врегулювання збитків ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКО СТРАХУВАННЯ" за телефонами:

  • (044) 200 04 03
  • (044) 200 04 04 з 9:00 до 18:00
Контакти